#header-slider {height: 350px;}

少儿

«爆笑昆虫记 »  科普漫画系列(3册)

«爆笑昆虫记 » 科普漫画系列(3册)

法语Les Insectes en BD – N°1 (该系列在继续中)
[ 页数:48页/ 出版:2012年 ]

你可知道哪个昆虫有6条腿,4个翅膀,2个触角,身体成3段?你可知道有些蜜蜂[……]阅读全文

生活

«0-3岁启蒙游戏»

«0-3岁启蒙游戏»

French title: Les activités d’éveil des tout-petits 
(128页, 2011年,法语)

 

宝宝的好奇心与生俱来,0-3岁是宝宝[……]阅读全文

文学

«伊凡四世:我的职业是暴君»

«伊凡四世:我的职业是暴君»

法语Ivan le terrible ou le métier de tyran
[ 页数:560页 / 开本:212*144mm / 出版:2014年3月]

伊凡四世,俄国第一位沙皇。他邪[……]阅读全文